Bullerö museum

Huset som innehåller Bullerö:s skärgårdsmuséum är byggt 1909 av målaren Bruno Liljefors.

Ort: 130 36 Nämndö
Telefon: 070-575 90 92
Webbsida: bullero.se/sv/bulleros-gasthem/

Det ursprungliga syftet med huset var som jaktstuga och naturligtvis för Bruno Liljefors konstnärskap. Ganska snart blev det en festlokal för Bullerölaget som var ett sällskap med dåtidens kulturelit. Kända medlemmar var bla Albert Engström, Anders Zorn, Carl Cederström, Axel Sjöberg och naturligtvis Bruno själv. Under första och andra världskriget fungerade huset som logement för de militärer som var förlagda till Bullerö. De drog in ett vattenburet självcirkulerande värmesystem som hade en kokspanna utanför som värmekälla.

Dagens utställning berättar om Bullerö:s flora och fauna samt om livet förr. Många unika fotografier, målningar samt föremål visas.

Museet är öppet alla helger i Maj och September samt varje dag under Juni, Juli och Augusti.

Hör av Er till naturbevakaren Jan Olsén om Ni har frågor eller önskar guidning.

Bullerölinjen Stavsnäs båttaxi kör turbåtar till Bullerö två gånger per dag under sommaren, resan kostar 120 kr och måste bokas i förväg. Tidtabell och bokningsinformation finns på Stavsnäs båttaxis hemsida:

http://www.battaxi.se/tidtabeller/bullerolinjen/