Söderarms fyr – karaktärshöjande kulturminne

  • På gränsen till Ålands hav hittar man Söderarms fyr som ligger på Torskär – allra längst ut i Stockholms skärgård.
  • Norrtälje / Norra skärgården
Johan Fredriksson [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Söderarms fyr byggdes 1839, är gjord i sten och det vitputsade tornet har ett rött bälte på sin mitt. Fram till 1997 var fyren bemannad och det var tillsammans med fyren Tjärven som Söderarm fungerade som angöringsfyr till farlederna mot Kapellskär, Norrtälje och Stockholm. Under sina år uppgraderas olika lampor och ljustekniker, men sedan 2007 är fyren släckt och har ingen lampa i drift. Däremot finns det planer på att fyrljuset ska återtändas – men då i privat regi. Fyren blev kulturminnesmärkt under 1930-talet och ger en extra karaktär den trevliga lilla ön.

Sök

Väl kategori nedan
Stäng