Grytan


Här sägs det ha pågått spritsmuggling och en avancerad kurragömmalek med tullväsendet, främst under det alkoholrestriktiva 1930-talet. När smugglarna använde tändkulemotorer kände tullarna kände igen ljudet från de olika motorerna, så smugglarna lånade andras båtar för att inte bli avslöjade. Smugglarkungen Algoth Niska påstås ha använt ”torpeder” och snabba bensinare som körde ifrån tullpersonalen. Med torped menas att man buntade ihop spritdunkarna i ett slags flottar om 20 eller 30 dunkar. Flotten kunde kapas om tullen oväntat dök upp och sedan hämtas vid ett lämpligare tillfälle. Grytan har troligen fått sitt namn av de jättegrytor som inlandsisen åstadkommit i berghällarna kring den lilla viken.

Sök

Väl kategori nedan
Stäng