Skärgårdsstiftelsen älskar skärgården

  • Sitter du på en båt på väg ut i skärgården just nu, eller planerar du ett besök? Då är det en god chans att du kommer i kontakt med Skärgårdsstiftelsen på det ena eller andra sättet.
  • Stockholm / Mellersta skärgården
Foto: Per Blom

Skärgårdsstiftelsen bildades 1959 för att säkerställa att skärgården ska vara tillgänglig för allmänheten. Idag arbetar stiftelsen för att du som vill ska få uppleva en fri och tillgänglig skärgård och även för att bevara den för kommande generationer.

Stiftelsen äger och förvaltar cirka 12 procent av marken i Stockholms skärgård, fördelat på 40 områden mellan Örskär och Landsort. Ansvaret sträcker sig från allt mellan att tömma sopor till att dra upp långsiktiga strategier för utvecklingen av mark och fastigheter. Verksamheten är uppbyggd kring tre huvudområden: fastigheter och byggnader, naturvård samt besöksnäringsutveckling. Unika hus del av kulturarvet Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar över 2000 byggnader i skärgården. Det är byggnader av alla typer, från K-märkta 1700-talshus till värdshus, skärgårdsvandrarhem, butiker, fyrar, kvarnar, reningsverk, utsiktstorn, stugbyar och en lång rad byggnader som hör jordbruket till. Många av byggnaderna är en väsentlig del av vårt kulturarv. Byggnadsvård har därför blivit en viktig uppgift för stiftelsen. Värnar natur och kultur Ytterligare en central uppgift är att bevara skärgårdens natur- och kulturvärden.

Stiftelsen värnar om 40 naturreservat, underhåller kulturbyggnader såsom väderkvarnar och bondgårdar och ser till att det gamla odlingslandskapet inte växer igen, bland annat genom bete och åkerbruk enligt gamla och miljövänliga metoder. Besöksnäring Stiftelsen skapar förutsättningar för turism och friluftsliv i skärgården genom att arrendera ut byggnader till entreprenörer som i sin tur bland annat driver vandrarhem, stugbyar, värdshus, sjökrogar och gästhamnar. Det bidrar till att skapa jobb i skärgården, samtidigt som det blir möjligt att erbjuda besökarna god service.

Läs mer på
skargardsstiftelsen.se

Sök

Väl kategori nedan
Stäng